001-ba

Obowiązkowy audyt

Potwierdzenie wiarygodności i kompletności rocznego bilansu, sprawdzanie stanu finansowego założycieli, przedsiębiorstw państwowych przy wynajmowaniu zwartych kompleksów majątkowych, prywatyzacji itp., wzbudzenia pytania na temat definiowania niewypłacalny lub w stanie upadłości i w innych przypadkach, przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

Dobrowolny audyt

Na żądanie lub wniosek właścicieli (członków) i udziałowców firm każdej formy własności i innych użytkowników sprawozdań finansowych, w tym opis weryfikacji.

Tematyczny audyt

Dla potwierdzenia wiarygodności rachunkowości i refleksji w sprawozdawczości poszczególnych aspektów działalności przedsiębiorstwa, na przykład, ewidencji towarowo-wartości materialnych lub rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami, i tak dalej.

Koszt usług audytorskich jest omawiany w każdym przypadku indywidualnie, w zależności od ilości i trudności prac.