001-dur

Dzień prawnika Ukrainy podkreślają z 1997 roku, po przyjęciu Dekretu Prezydenta Ukrainy nr 1022/97. Zgodnie z dekretem, w dzień obchodów wybrano 8 października. Profesjonalne wakacje łączy ukraińskich prawników, niezależnie od zakresu ich pracy. Dziś zawód prawnika w kraju bardzo popytu. Jest to związane z tym, że toczy się aktywny proces formowania się ukraińskiego państwa prawnego, a wspólnota prawna państwo i społeczeństwo pokłada nadzieje w zakresie zatwierdzania i utrzymania rządów prawa, zapewnienia gwarancji prawnych ochrony wszystkich warstw ludności, poprawy ustawodawstwa kraju i podnoszenia kultury prawnej ludności kraju. Na dzień dzisiejszy państwo reprezentowane przez prawników powinno zapewnić bezwzględne przestrzeganie Ustawy zasadniczej kraju – Konstytucji, zwiększając obszar praw i wolności obywateli Ukrainy.