„Nie wierzcie słowom ani swój, ani obcy, wierz tylko spraw i swoich i obcych”. L. Tołstoj