Sprawiedliwość jest najwyższy ze wszystkich cnót. Marcus Tullius Cicero