001-ba

Обов’язковий аудит

Підтвердження достовірності та повноти річного балансу, перевірка фінансового стану засновників, державних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації та ін., порушення питання про визначення неплатоспроможним або банкрутом та у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Добровільний аудит

За вимогою чи бажанням власників (учасників) та акціонерів підприємств будь-якої форми власності) та інших користувачів фінансової звітності, у тому числі оглядові перевірки.

Тематичний аудит

Для підтвердження достовірності обліку та відображенні у звітності окремих аспектів діяльності підприємства, наприклад, обліку товарно-матеріальних цінностей або розрахунків з дебіторами та кредиторами та інше.

Вартість аудиторських послуг обговорюється в кожному випадку окремо, в залежності від обсягу та складності робіт.